02 - moje cesta permakulturou až do Akademie permakultury

02 - moje působení v permakultuře v ČR, ve spolku Permakultura CS a v Akademii permakultury,

něco jako permakulturní životopis ?

Postupem času jsem nasbírala zkušenosti s týmovou prací a různými způsoby komunikace ve skupinách, které jsou hierarchické, anarchistické i sociokratické. Spolu se zkušenostmi pěstovacími a organizačními je využívám při spolkové činnosti pro rozvoj permakultury v ČR.


Jako asi každý jsem zažila běžný školský systém, ve kterém jsme všichni srovnáváni do latě a kdokoliv by vyčuhoval nebo nevyhovoval, byl přímo nebo nepřímo „z kola ven“. V roce 1989 mi bylo 15 a tím pádem se pro mne sametovou revolucí otevřel celý svět možností a alternativ, nejen v hudbě, kultuře, jídle, odívání, ale i ve volbě životního stylu. Než jsem dokončila střední školu, byla jsem jedinou vegetariánkou va škole, dobrovolnicí v několika organizacích a přispívala na zvířata v útulku, chtěla zachránit velryby a vyřešit hlad v Africe.


V roce 1992 jsem se stala součástí týmu občanského sdružení BLACK HAND, které v Praze 6 spravovalo objekt bývalé školy a budovalo tam Kulturně-sociální centrum. Opravovali jsme budovu a tvořili tam místo setkávání, kde mělo sídlo několik neziskovek, zkušebnu experimentální Teatr Novogo Fronta, veganskou jídelnu a čajovnu, divadelní sál a vnitřní atrium pro nejrůznější instalace. Znamenalo to skloubit praktické činnosti jako je otloukání omítek a odklízení nekonečných kontejnerů suti, až po komunikaci v angličtině s Amnesty International, Greenpeace, Friends of the Earth a jejich zahraničními zástupci, když přijeli do Prahy. Mnohá setkání se konala v Praze na Zeleném kruhu, díky čemuž jsem potkala širokou paletu českých environmentálních organizací a jejich zástupců.


V roce 1995 hledali někoho z české neziskovky na 3 měsíční stáž do kanceláře mládežnické organizace European Youth Forest Action do Amsterdamu a tak jsem jela, částečně na kole. Kolo mi v Amsterdamu ukradli, ale noví kolegové mi sestavili kolo z dílů jiných kol (kreativně reagovali na změnu :-). Z krátkého pobytu se stalo několik let v různých mezinárodních skupinách a projektech, a jednou z nejzábavnějších byla příprava ECOTOPIE, což je letní setkání pro 200 - 400 lidí na 3 týdny v některé z evropských zemí, na podporu vzájemné spolupráce lidí, kteří jsou aktivní v ochraně přírody. Během přípravy jsme používali metody nenásilné komunikace, signály rukou, poradní kruh, facilitace, ve které jsme se střídali při vedení schůzek. V roce 1995 se Ecotopie konala v Polsku, v roce 1996 u nás v Libkovicích na Mostecku, a v roce 1997 ve skotském Gowanbank, mezi Glasgow a Edinburghem. Tam také 2 roky fungovala kancelář CLIMATE CHANGE OFFICE přinášející informace o klimatické změně, oteplování, nadužívání fosilních paliv, a jaké jsou praktické kroky a alternativy. Vydávali jsme časopis CLIMAX a uspořádali setkání o alternativní ekonomice, kterého se zúčastnili zástupci několika evropských neziskovek v jedné alternativní komunitě v Anglii. Celá tato zkušenost mě naučila, jak pracovat v mezinárodním týmu, nechat se vzájemně domluvit, vnímat a cenit si kulturních odlišností, a tomu, čemu dnes říkáme inkluze.


Během Ecotopie samotné jsme pak měli ranní kruhy se všemi 400 účastníky, což s překládáním do mnoha jazyků bylo dost časově náročné. Tady jsem se naučila hledat odpovídající metodu na určitou situaci :-) Celou tuto dobu byl mým pracovním jazykem angličtina. Také jsem tam potkala polní kuchyni z Nizozemí – Rampenplan , kteří nás krmili veganskou, celozrnnou a chutnou stravou a obdivovala jsem jejich práci s dobrovolníky.


Během těchto aktivních a aktivistických let jsem měla možnost setkat se a navštívit několik komunit, které žili tu změnu každý den. Kromě poukazování na to, co ve světě nechceme, se soustředili na ty praktické alternativy v každodenním životě.


V roce 1996 jsem se zúčastnila kurzu Zakládání permakulturních zahrad – Forest Dome Garden – s Haraldem Vedigem na hranicích Německa a Nizozemí, a tam jsem se potkala s termínem permakultura v praxi – polykultury, větrolamy, sukcese, mulčování, spolupráce rostlin mezi sebou…vzory z přírody přenesené do lidské společnosti.


KOMUNITNÍ ZKUŠENOSTI

V letech 1997 - 98 jsem pobývala ve skotské neformální komunitě Gowanbank, kde byly schůzky vedeny velmi nešťastně a bez struktury, dohodnuté věci nefungovaly, paní majitelka se chovala dost direktivně a nejednala s námi na rovinu. To bylo pro mne velkým zklámáním, a není divu, že se projektu nemohlo dlouhodobě dařit.

V letech 1998 – 2000 jsem jezdila v létě jako WWOOFer (dobrovolník na farmách) především ve Francii, abych zjistila, jak lze pěstovat dostatek bio zeleniny pro vlastní potřebu, a jak to funguje v komunitách. Termín permakultura jsme samozřejmě potkávali pravidelně. Tou dobou nebylo v ČR moc míst, kde by se tento typ pěstování dalo okoukat, biozemědělství bylo u nás na vzestupu, ale v naprosté většině šlo statky se zvířaty, a já už jsem tou dobou věděla, že chci farmu bez hospodářských zvířat.

V roce 1999 jsem poprvé jela jako praktikant / dobrovolník do ukázkové zahrady Arche Noah v rakouském Shilternu, což je malinká vinařská vesnice u Kremsu, nedaleko česko-rakouských hranic. Tady vzniklo moje nadšení pro osivaření a staré odrůdy. Pěstuje se tady bio-dynamicky, používají bylinné preparáty, výsevní dny, vedla se tu skvělá evidence výsevů a výsadeb, a hlavně tu byl skvělý tým zahradníků a praktikantů. Bydlení jsme měli první rok v maringotce v zadní části zahrady, která byla celá naše, jakmile se uzavřela brána. Tehdy měla Arche Noah asi 14 zaměstnanců a 200 členů (dneska je to přes 13.000 členů po celém Rakousku a zbytku světa, a zaměstnanců je asi 50). Pravidelně jsem se sem pak vracela pár let v různou dobu vegetační sezóny, a zažila tu jaro plné sazenic ve skleníku, vrcholné léto při mulčování a vybírání plodu na semínka, sklizeň osiva na podzim i čištění semínek v zimě.

Tady jsem se naučila nejvíc o semenaření užitkových rostlin, které začíná tím, že je potřeba pěstovat dostatek zdravých rostlin, ze který lze potom vybírat ty nejvhodnější na osivo – ani ne ty největší nebo první ve vývoji, nejlepší je zase ten zlatý střed. A pochopila jsem, že i v zahradě je diverzita velmi důležitý pojem – nejen v divoké přírodě.

Po návratu do ČR jsem se zapojila do podobných aktivit a navázala na spolupráci s obecně prospěšnou organizací GENGEL, která se zabývá právě uchováváním osiva starých a původních odrůd a spolupracuje s rakouskou zahradou Arche Noah.

V roce 2000 jsem byla zaměstnaná v Econnect.cz na projektu nového webu www.dobrovolnik.cz , kde jsem mohla využít svoje praktické zkušenosti s dobrovolničením po Evropě. Econnect tou dobou existoval přesně 10 let a tak se dívali na to, jestli jejich původní poslání je stále platné. Bylo velmi zajímavé se na tomto kritickém ohlédnutí se podílet.

Když jsem se začala pídit po tom, jak je na tom permakultura v ČR, našla jsem skupinu nadšenců v Brně okolí, jela na několik setkání na Lipku a Rozmarýnek a každou chvíli se konalo nějaké společné pracovní setkání – 5P - hliněné omítky, slaměné domy, sázení nebo sklízení.

V letech 2001 - 2010 jsem se věnovala založení a správě veganské biofarmy a Občanského sdružení MRKEV, pro záchranu starých a krajových odrůd a řemesel, soběstačnost v praxi, organizování neformálních dobrovolnických pracovních pobytů. (popisuji to blíže v designu O3 MRKEV).

Co se týče stavu spolku Permakultura.cz, tak mě tehdy bohužel čekalo velké rozčarování. Tou dobou byla česká permakulturní scéna dosti rozhádaná, moc se mi nechtělo zapojovat se do jejího dění a raději jsme se věnovali praktickému ověřování permakultury v praxi a hledání pozitivních řešení. Zůstávala jsem ve spojení se svými kontakty z permakulturních kruhů v Evropě, kde se lidé navzájem poslouchají a respektují a hledají společná řešení vhodná pro všechny. Dnes to už chápu tak, že celkem výrazným prvkem tady bylo sdružení PERMALOT a jeho předseda Max z Dánska, který byl velmi hlasitý a nasliboval velký rozvoj permakultury u nás, jeho handicapem ovšem jsou komunikační schopnosti. Permakultura CS se držela jednoho důležitého principu - začleňuj a neodděluj, a nenašla odvahu se vyvázat ze stavu, kdy se na každém pracovním setkání nakonec stalo, že ho narušovalo Maxovo bezohledné chování, které přišlo vtipné jenom jemu. Tou dobou bohužel odešlo od spolku Permakultura mnoho nadšených lidí.

Úplný kurz permakulturního designu jsem nakonec absolvovala v ekovesnici Sieben Linden s lektory: Tomas Remiarz a Sandra Campe v roce 2010 a tam jsem si ověřila, že způsoby, jakými přináším informace o jednotlivých oblastech (kapitol kurzu) lze nazvat permakulturním vzděláváním. Skupina účastníků byla z celého světa (zejména Evropy) a s některými z nich jsem dodnes v kontaktu.

V letech 2011 – 2013 jsem se věnovala založení ukázkové bylinkové zahrady ZAHRADA DOBRA (projekt 04), a na tom jsem mohla zužitkovat svoje dosavadní zkušenosti z oblasti pěstování i týmové práce. V jednoletém projektu jsme navrhli víkendová setkání pro dobrovolníky, i placené kurzy (začleňuj i ty, kteří nemají peníze :-), spravedlivé dělení).


Placené kurzy bylo možné si předem odpracovat na zahradě, a tím jsme si vyzkoušeli možnosti nepeněžní ekonomiky. Kurzy byly na tato témata:

- zakládání zahrad – záhony, mulčování, pěstování, kombinace rostlin

- využívání bylin – čaje, tinktury, tinktury, masti,

- ovocné stromy – výsadba, řez, péče

- uchovávání úrody – fermentování, zavařování, koření

- uchovávání osiva – pěstování od semínka k semínku

- drobná řemesla – výroba mýdel, keramické cedulky do zahrady, vázání adventních věnců, výroba ptačích krmítek.

V názvu kurzů bylo vždy slovo PERMAKULTURA a … abych mohla provázat principy a etiku s tématem kurzu a ukázat účastníkům tu praktickou část permakultury, která je využitelná v našem podnebí a podmínkách. Součástí projektu bylo i zřízení polo-veřejné knihovničky knížek a časopisů s tématikou permakultury, pěstování, ochrany přirozených lesů, včelařství a bylinkaření. Pamatuji si, že když jsem objednala časopisy Klíčová dírka, trvalo několik měsíců, než se mi někdo ozval :-)

Každý rok probíhala oslava letního Slunovratu na louce za firmou s názvem Svatojánské slavnosti bylin. Jde o víkendový kulturní program pro celou rodinu – koncerty na podiu u rybníka a tradiční tržiště rukodělných výrobků, přednášky o aromaterapii, a jako nová zahradnice jsem se zapojila do jejich přípravy. Během slavností jsem měla na starosti prodej napěstovaných bylin ze zahrady a poradnu o pěstování pro těch 1000 návštěvníků, kteří prošli za den areálem firmy. Hned první rok se probudilo moje zelené aktivistické já, a navrhla jsem několik zlepšováků na příští ročník – třídění odpadu, větší výběr vegetariánského jídla, atd… a tak jsem v příštím roce už byla v přípravném týmu.

Během dalších ročníků už byla zahrada plná květin a tak proběhlo několik prohlídek zahrady, v těch jsme se střídali s majitelem firmy a bylinkářem Zbyňkem Šedivým.


SPOLEK PERMAKULTURA CS

Myslím, že to bylo během Svatojánek 2013, kdy se přijela podívat tehdejší předsedkyně spolku Permakultura CS Eva Hauserová a domluvila se mnou rozhovor pro časopis Klíčová dírka. Zkusila jsem pak jet na jedno setkání na Mojmírově, kde se začalo mluvit o vznikající AKADEMII PERMAKULTURY, což byl nápad Aleny a Milana Suchánkových ze sdružení PermaNet, kteří tím nejspíš chtěli překlenout jisté antipatie mezi výraznými osobnostmi permakultury u nás a vytvořit spojovací článek mezi dosud existujícími organizacemi a dalšími lektory.

Těchto pracovních setkání bylo několik a na přelomu let 2013 / 2014 vznikla pracovní skupina a pak organizační jednotka AKADEMIE PERMAKUTLURY pod křídly mateřské organizace Permakultura CS.

Ve spolku Permakultura CS jsem měla na starosti mezinárodní spolupráci a to mi pomáhalo udržet si odstup od někdy malicherných nedorozumění v malém kolektivu.

Když se v roce 2013 začala formovat podoba AKADEMIE PERMAKULTURY, nastalo několik příležitostí, jak využít nabyté zkušenosti s nenásilnou komunikací a jak vracet komunikaci zpátky k těm základům problému, a k etickým zásadám permakultury.

Živě si vybavuji útočné emaily a situace, ze kterých nám pomohlo právě to, že jsme se vraceli k původní vizi akademie, k etickým zásadám permakultury jako takové a nakonec dokázali hodit některé osobní antipatie za hlavu.

V roce 2014 se konalo setkání European Permaculture Teachers network v Dánsku, kam jsem vyrazila s Alenou Suchánkovou na závěrečné setkání v ekovesnici Friland.

Ve stejném roce jsem si založila živnost na lektorování a pořádání vzdělávacích akcí a zahradní poradenství, protože se množily příležitosti víkendových i delších kurzů, kam jsem byla pozvána, a už nešlo fakturovat na někoho z kamarádů nebo příbuzných :-).

V létě roku 2015 jsme připravili 14 denní mezinárodní kurz PDC v angličtině spolu s Tomasem Remiarzem jako hlavním lektorem, který měl jako jednu z podmínek, že na kurzu dá prostor několika učícím se učitelům, aby se podpořila možnost učit PDC z vlastních učitelských zdrojů v ČR. Na Sluňákov u Olomouce tedy přijeli učit pár lekcí Adéla Hrubá, Jozef Fekiač (Permakultúra SK), Eva Hauserová, Marek Kvapil a já.

AKADEMIE PERMAKULTURY a KURZY

Na přelomu roku 2015 a 2016 jsem se stala koordinátorkou AKADEMIE PERMAKULTURY, zejména z důvodu přípravy mezinárodních kurzů. V roce 2016 mne tehdejší předsedkyně spolku Eva Hauserová pozvala do týmu lektorů kurzu PDC v Praze, který probíhal během 5 víkendů na Toulcově dvoře. V Praze se takový kurz dlouho předtím nekonal. Lektorů mělo být 6 nebo 7 se svojí odborností témat s jedním hlavním průvodcem, kterým byla Eva. Ukázalo se, že pro přípravu kurzu je to složitý koncept, a různé styly učení každého z nás jsou možná zajímavé pro studenty, ale nedržely se příliš základní linky výuky permakulturního designu.

Ve stejném roce jsme uspořádali i mezinárodní Učitelský kurz permakultury s Georgem Sobolem z Británie, tedy v angličtině s překladem pro české účastníky, kdy to bylo potřeba. Musím přiznat, že kurz příliš nesplnil moje očekávání, ani některých dalších účastníků, byl veden v rovině velmi základních informací a pro moje další vzdělávání jsem se obracela k dalším zdrojům – knižním (Rosemary Morrow) a internetovým (Geoff Lawton a Bill Mollison).

V roce 2017 jsme uspořádali dva kurzy Sociokracie s lektorem Rakeshem z Británie, a to v Praze a u Hradce Králové, koordinárotkou byla Adéla Hrubá. S Tomasem Remiarzem jsme uspořádali dva kurzy na téma Forest gardens for future - jeden v Merbolticích a druhý v Praze.

Od příštího roku jsme se ustálili jako učitelský tým kurzu PDC ve složení: Denisa Tomášková, Eva Hauserová a já. Kurz byl veden formou 5 víkendů s docházkou 9 – 19 hodin a lidé jezdili domů přespat. Od roku 2019 učíme kurz PDC ve složení Katka a Denisa.

Zároveň jsme si přáli vytáhnout studenty někam mimo jejich domácí prostředí a umožnit celému týmu zažít i společné večery a diskuse a sdílení svých zkušeností, a tak jsme začali kombinovat alespoň poslední víkend jako delší a výjezdní mimo Prahu. V prvním roce to bylo Ekocentrum Loutí, potom jsme přidali druhý z pěti víkendů jako výjezdní mimo Prahu, a nakonec jsme díky lockdownu v roce 2020 posunovali s termínem kurzu PDC tak dlouho, až jsme jej učili celý mimo Prahu.

Co se týče způsobu vedení lekcí v kurzech, nejčastěji kombinuji teorii s praxí přímo venku, používám flipchart a fixy nebo připravené plakáty, prezentace s fotkami jsou až poslední možností. Je to nejspíš proto, že mám dojem, že fotek je v online prostoru dostatek a někdy ž příliš zavádějících. Někdy je použiji k ilustraci vhodného a nevhodného řešení nebo v zimních měsících. V rámci učení kurzů – krátkých i dlouhých – vždy používám nějakou formu zpětné vazby – ať už je formou ústní na závěr kurzu, písemnou při poděkování a hromadném mailu po kurzu, nebo klikací formulář, ve kterém se lidé mohou ještě vypsat se svými zkušenostmi a dojmy z výuky.

Při plánování kurzu si vždy rozdělím jednotlivé lekce podle jejich délky tak, aby tam byla zastoupena část odborná a informační, část společné práce, část „aha“ momentů a pochopení a část shrnující závěrečná.

V letech 2016 – 2022 jsem učila každý rok několik IPC kurzů (úvod do permakultury) a několik speciálních kurzů na témata – osivaření, zpracování bylin, zakládání zahrad, jedlé lesní zahrady, a pravidelně pořádala setkání typu 5P na svém pozemku (kosení, hliněné omítky, práce se dřevem, očkování hub) i jinde.

PERMAKULTURNÍ KONFERENCE

Od roku 2017 se podílím také na přípravě listopadové permakulturní konference, která se stává významnou událostí a její návštěvnost každý rok stoupá. Tradičně je to prostor pro přednášky a prezentace nových Ukázkových permakulturních projektů. Protože je čím dál jasnější, že pro lidi pohybující se v permakulturním hnutí je důležité nejen vzdělávání, ale také obyčejné setkávání a sdílení informací, soustředíme se na to, abychom také nechali dostatek času a prostoru na oslavy a povídání. Pátek před konferencí je čas pro neformální setkání členů i nečlenů, v sobotu večer je bohatá tombola, vyzýváme lidi, aby sami přinesli něco na Stůl hojnosti. V roce 2020 jsme konání konference odložili kvůli covidovým opatřením, a od roku 2021 jsme konferenci nabídli také sledovat on-line a tato možnost se ukázala jako vítaná pro všechny, kdo to mají do Prahy daleko.

Velkým vzorem je nám to, jak úspěšný je na Slovensku festival PERMAKULTÚRA V MESTĚ, kde se každoročně potkalo několik stovek návštěvníků, a některé ročníky měly i více přednáškových místností. Festival se konal několikrát ve Zvoleně a v Žilině. Pro nás v ČR zůstáváme v jedné místnosti s jedním pódiem a účastníků je tak do 120 za víkend, plus lidé dívající se online. Mám velkou radost, že spolupráce se spolkem Permakultúra SK je přátelská a vzájemně se zveme nejen na konference, ale i k dalším společným aktivitám.

PERMAKULTURNÍ ŠALINA a mediální obraz spolku

V roce 2017 jsme dali s naší novou grafičkou Markétou Grimovou dohromady povedenou prezentaci o spolku Permakultura CS v rámci akce GALERIJNÍ TRAMVAJ, kterou pořádá město Brno, a ta jezdila celý měsíc na několika linkách městské hromadné dopravy (21 plakátů A4 o permakultuře obecně a o spolku). Od té doby máme vizuální materiály, které můžeme používat i při dalších příležitostech – stánky na festivalech, kam jezdíme s knihami, konference, prezentace naší činnosti a na čím dál častějších online kongresech.

V roce 2018 jsme se jako Rada spolku sešli nad našim posláním a za využití metody Dragon dreaming a IKIGAI hledali způsoby, jak využít to, co již máme a umíme a spojit to s určitou nevýhodou, že jako spolek nemáme jedno sídlo a všichni jsme na různých místech republiky – a často velmi odlehlých – aktivní na svých pozemcích. 

Kromě uvědomění, že čekáme na vysvobození někým dalším, jsme vymysleli tři slogany, které jsme nechali zpracovat na bannery, které vystihují práci spolku a které s sebou vozíme na veřejné akce.


PĚSTUJEME DOBRÉ JÍDLO A VZTAHY

TVOŘÍME ZAHRADU ŽIVOTA

PERMAKULTURA JE REVOLUCE PŘEVLEČENÁ ZA ZAHRADNIČENÍ

INFOLETÁK JAKO POHLEDNICE

V roce 2019 jsme namísto běžného letáku o organizaci nechali vytisknout pohlednice formátu A5 s myšlenkovou mapou setkání 5P – jako nejčastějšího praktického způsobu, jak šířit permakulturu v praxi.

Vlevo je vidět můj náčrtek, který vznikl na našem setkání při brainstormingu, a pod ním pak jeho grafické provedení.

KNIHY

Od roku 2014 vychází příručky Klíč k soběstačnosti vždy 2 x ročně, a od roku 2015 jsem do některých z nich přispívala, stejně jako do prvních dvou dílů Encyklopedie soběstačnosti.

V roce 2018 jsme vydali český překlad knihy PERMAKULTURNÍ DESIGN KROK ZA KROKEM od Aranyi, a autor nás také pozdravil na dálku právě během konference. V roce 2019 jsme dokončili překlad knihy ZAHRADA GAII od Toby Hemenwaye ve spolupráci s nakladatelstvím Dharmagaia, a představili ji pak přednáškou na festivalu Evolution v Praze. Od té doby jsme začali plnit náš youtube kanál obsahem odborným (přednášky) a osvětovým (prezentace ukázkových projektů).

Od roku 2019 jsme se více soustředili na sociální sítě a s tím, jak se u mě doma zlepšilo internetové připojení, mohla jsem pomoci s facebookem spolku a zviditelnit ho, také jsme začali pracovat na novém webu, který byl do té doby nespolehlivý a složitý na administraci. Tato proměna probíhá dosud a stále je co vylepšovat.

V roce 2020 jsme dokončili překlad knihy JAK SE DĚLÁ LESNÍ ZAHRADA od Patricka Whitefielda, kterou jsme vydali díky programu etických investic v nakladatelství Kompost press. Ve spolupráci s nakladatelstvím Dharmagaia jsme vydali také knihu LESNÍ ZAHRADY V PRAXI od Tomase Remiarze, který rok předtím vystoupil na konferenci na stejné téma – jedlé lesní zahrady.

Moje zapojení do vydavatelské činnosti spolku začalo jako „druhé oči“ při korekturách a doplňování aktuálních informací, a postupně přerostlo do rovnocenného zapojení se do ediční činnosti s tehdejší redaktorkou edice Evou Hauserovou. V současné době (2022) máme novou editorku Klíče k soběstačnosti Magdalenu Všetečkovou, která je profesí novinářka a koordinujeme společně náš mediální obraz – společně řešíme strategii na sociálních sítích, ve vydavatelství, youtube kanále, inzercí ve spřízněných časopisech a knihách.

Měli jsme nakročeno na vydávání dalších překladových titulů permakulturních knih v češtině, ale bohužel jsme v listopadu roku 2020 zjistili, že předsedkyně Eva Hauserová vyvedla informace o našich chystaných knihách, které jsme chtěli přeložit a vydat společně s nakladatelstvím Dharmagaia, a začala je připravovat s jiným nakladatelstvím, a to bez účasti spolku Permakultura CS. Metody, které učíme a teoretické znalosti o řešení konfliktů se najednou zdály bezzubé v situaci, kdy jeden článek v týmu hraje sólovou hru. Tato velmi nešťastná situace se vlekla celou zimou 2020/21 a nebylo možné se sejít osobně, ani vrátit některá její rozhodnutí, příliš pozdě si uvědomila, že spolupracuje s lidmi, kteří nemají etické hodnoty jako základ své práce a kteří, dle svých slov, „Permakulturu CS nepotřebují“.

Organizace Permakultura CS stála znovu před svým skoro zrušením, jako v roce 2011, kdy tehdejší předseda po neshodách odkráčel s webovou doménou www.permakultura.cz, která je od té doby zaparkovaná, tedy zamrazená a mrtvá. Tohle karmické zatížení se znovu objevilo v atmosféře vyhrožování ultimátem. V nelehkých dobách lock-downu jsme svolali řádné a pak mimořádné valné shromáždění členů a zvolili novou předsedkyni.

PŘEDSEDNICTVÍ SPOLKU

Od roku 2021 jsem tedy předsedkyní spolku Permakultura CS. Ujala jsem se této role ne proto, aby spolek nezanikl, ani aby vstal z popela,protože to by nebyla ta správná motivace. Beru tuhle roli jako radostnou a dočasnou příležitost připravit ji tak, aby bylo radostí ji ode mne převzít – ve spolku, kde spolu lidé rádi chystají inspirativní akce, sdílejí informace, respektují se ze své podstaty a nejen proto, že to mají někde napsané. Členky současné Rady spolku jsou mi pravou i levou rukou ve věcech administrativních a já se mohu věnovat šíření osvěty a (jak říkám ráda) propagandy.

Spolek Permakultura CS má jako svůj cíl šířit informace o permakultuře a ověřovat její principy a techniky v praxi. Až dosáhneme toho, že pojem permakultura bude všeobecně známý, můžeme se zaměřit na to, aby se lidé sami vzdělávali v oborech, které jim pomohou naplňovat tyto principy v jejich životech.

Moje současné ( únor 2023) pozorování, co potřebuje společnost a co může spolek Permakultura CS poskytnout :

PÉČE O ZEMI:

praktická řešení na pozemku a zahradách – ukázkové permakulturní projekty na našem webu, prezentace většiny z nich na youtube kanále, exkurze na zajímavá místa s průvodním slovem.

informace – přednášky na youtube kanále a prezentace na různých událostech, kam jsme zváni, příležitostné poradny na festivalech a konferencích

odkazy na webu – ověřené kontakty například na zdroje stromů a osiva, na spolky, firmy a designéry

adaptace na změnu klimatu – viz všechno výše


PÉČE O LIDI:

setkávání členů i nečlenů - v létě je čas pro konání neformální permakulturní konvergence, kdy se lidé sejdou v terénu, na zajímavém pozemku a sdílejí konkrétní zkušenosti.

vzdělávání a setkávání - konferenci v listopadu pořádáme v době, kdy lidé mohou svoje hospodářství alespoň na den opustit, a vnímám ji jako důležitou část činnosti spolku, protože je čím dál jasnější, jak důležité je pro lidi se setkávat naživo.

vzdělávání – podpora ve formě studijních materiálů na webu www.akademiepermakultury.cz/studijni-materialy


PÉČE O BUDOUCNOST - vyplývá z těch dvou zmíněných výše


METODY, které díky svému poznání permakultury používám v životě :

PERMAKULTURNÍ PRINCIPY, které používám (kromě zahrady, tam je to už ohrané :-)

Nejnovější inzerce spolku pro knihy a časopisy v roce 2022


zpátky na seznam DPD porfolio


Diplom aplikovaného permakulturního designu (DAPD) uděluje Akademie permakultury (APK) jako pověřená pracovní skupina národní permakulturní organizace Permakultura (CS) - ta získala toto pověření od zástupců britské Permaculture Association v době svého vzniku (1991). DAPD je totéž jako dříve udělovaný DPD. Jedná se o nevyšší stupeň vzdělání v oboru permakulturního designu, uznávaného celosvětově. Tohle je moje osobní cesta k němu, doporučuji číst postupně jako kapitoly v knize :-), s pokorou k osobní transformaci, která se vine životem každého z nás. Veškeré informace a fotografie nelze sdílet bez písemného souhlasu autorky, tj mého.