05 - Babiččina zahrada Průhonice - jedlá zahrada u restaurace 

05 - BABIČČINA ZAHRADA PRŮHONICE - jedlá zahrada u restaurace a běžný klient (pozemkový)


Návrh a výsadba jedlé zahrady u restaurace, ve které se v sezóně používají produkty ze zahrady, vytvořit atmosféru rodinné restaurace “u babičky” a pěstování bylin pro wellness služby, dětský zahradní koutek, navázat na tradici Průhonického krajinářského parku, který je nedaleko. V zahradě se budou také pěstovat květiny pro výzdobu restaurace a wellness centra.


použité permakulturní principy - jsou v celém textu označeny boldem


výchozí stav - poloha, rozměry, časový rámec, zapojení dalších lidí, sektory

Řešený prostor je bývalým parkovištěm těžké techniky u domu, který dříve sloužil jako zájezdní hostinec. Zahrada má vzniknout na ploše o výměře 1780 m2 ( plocha výsadeb 1000m2). Požadavkem je vytvořit zahradu u luxusní restaurace s několika posezeními pro hosty, větší altán pro svatby a skupiny a navrhnout zeleň, která je jedlá a občas se používá v kuchyni.

stávající výsadba:

Jediná vegetace na pozemku pouze pruh živého plotu oddělující dva pozemky u hostince a parkoviště (pámelník, šeřík ve věku cca 10 let), ten byl vykopán a přesazen u přátel na pozemku (nevytvářej odpad). Několik keřů u plotu se podařilo zachovat, aby clonili hluk a prach ze silnice. Jeden vzrostlý strom je bříza bělokorá, nejspíš původně nálet, kterou jsme ponechali jako stínící strom v dětské části zahrady. Dalším stromem, který se podařilo zachovat byl vzrostlý tis u vchodu. Díky němu vznikl v nové zahradě lepší dojem.

sektorová analýza:

Plocha sloužila jako obratiště těžké techniky z blízké továrničky, a bylo tedy jasné, že jakákoliv půda pro pěstování bude muset být přivezena. Výsadby byly proto navrženy jako vyvýšené ostrůvky se stromy a keři a trvalkami, ohraničené kamennou zídkou. Ze dvou stran (jižní a západní) pozemek sousedí se silnicí s chodníkem (hluk, prach a pohledy zvenku). Pro zachování soukromí tam byl navrženo oplocení se zděnou podezdívkou a kamenné sloupky s dřevěnou výplní. K plotu jsou vysazeny ostružiny a maliny, respektive rakytník a topinambur, aby i do ulice bylo zajištěno ozelenění (začleňuj a neodděluj) . Na východní straně pozemku je sousedem (člen stavební komise v Průhonicích), jehož požadavkem bylo - z obav z hluku z restaurace - postavení kamenné zdi do výšky 2m. Tento požadavek jsme se snažili pojmout kreativně - viz dále. Z jižní strany pozemek zahrady přímo navazuje na restauraci, ze/do které přicházejí návštěvníci restaurace a personál.

Během stavby bylo zjištěno, že do 2 let bude probíhat naproti přes silnici stavební činnost (výstavba villa domů) po několik měsíců a proto byl navržen tak pevný plot (pohledově) a hustá výsadba (anti-prašnost).


časový rámec

První návštěva proběhla s majitelem/investorem v zimě 2011/2012, v rámci průzkumu plochy a stavu půdy. V tuto dobu bylo ještě před rekonstrukcí objektu na rodinnou restauraci a penzion s wellness službami.

Během zimy proběhl 4hodinový workshop v ateliéru architekta Oldřicha Hozmana s majitelem a hlavními účastníky rekonstrukce objektu a zahrady (majitel, provozní, zahradní tým, architekt, dodavatel osvětlení do celého projektu). Modelovali jsme 3D model z kartonu, hliněno-voskové hmoty a kousků vegetace, jaké budou pohledy z ulice, oken restaurace a jednotlivých altánů, které mají zajišťovat soukromí návštěvníků. Z tohoto setkání vzniklo zadání pro provedení staveb altánů (dřevěná konstrukce a měděná střecha, u velkého altánu částečně zelená střecha extenzivní), a na tvary záhonů a cestní sítě v zahradě (mezi restaurací a altány - pohledu dostupnosti pro zákazníky i personál).

Rok 2012 byl rokem příprav, rok 2013 se realizovala naprostá většina rekonstrukce domu, stavební práce na zahradě a výsadby. Tento rok se v létě otevřela restaurace veřejnosti. Od roku 2014 byl provoz zahradní restaurace v plné verzi.


Voda v zahradě

Voda jako uklidňující prvek v zahradě byl součástí zadání, z pohledu jednoduchosti provozu a bezpečnosti (dětí) jsme ale nevybrali tůňku ani rybníček, ani vodotrysk nebo fontánu.

Shodli jsme se, že vodní prvek v zahradě bude řešen jako praktická část zahrady (věrni konceptu Babiččiny zahrady), tedy ruční pumpa (pomalá a jednoduchá řešení) v koutku pro děti, s omezenou kapacitou vody na hraní. Dalším praktickým vodním prvkem v zahradě je kohoutek na ruce usazený v kameni v záhoně s různými druhy máty. Toto místo je blízko dětského koutku, když je potřeba dětem umýt ruce, (relativní umístění) a je tam také proto, že nejbližší kohoutek s vodou pro návštěvníky je uvnitř restaurace, tedy celkem daleko. Máta je rostlina, které se v restauraci použije hodně a je ráda, když se kolem ní vodou nešetří, umístili jsme ji navíc co nejblíže venkovnímu baru pro snadnou obsluhu.

Dešťová voda ze střech domu je sbírána do retenční nádrže na dešťovou vodu o velikosti 6m3. s přepadem do JZ rohu zahrady, kam se pozemek mírně svažuje. 2 zahradní ventily k příležitostnému zalévání (hadicí nebo konví) je umístěn na 2 dalších místech v zahradě, u zdi. Celá výsadba je založena bez kapkové závlahy a způsob pěstování a hustota výsadeb je navržen tak, aby nebylo potřeba během sezóny zalévat (mulčování posekanou trávou, trvalky, keře a stromy, minimum jednoletých rostlin).


Kompost a zázemí zahradníků (nevytvářej odpad)

Bylo navrženo kompostovací místo (mimo pohled hostů) pro kompostování listů a ostříhaných částí ze zahrady a také pro kompostování


Dětský koutek

Rodinná restaurace znamená, že velký počet návštěvníků budou rodiny s malými dětmi a pro jejich zábavu, která navazuje na “pobyt u babičky”, jsme navrhli hrací plácek složený z pískoviště, dřevěných klád k sezení, a dětské dřevěné kuchyňky. Umístili jsme ho v blízkosti velkého altánu, kde mohou sedět rodiče a také částečně do stínu vzrostlé břízy, která jako první poskytuje příjemné a bezpečné prostředí (relativní umístění), než narostou stromy, které navrhujeme zasadit.

Nábytek do kuchyňky byl navržen na míru ve výšce pro malé děti, spolu se zásobníkem na kamínky, klacíčky, šišky, kůru, malé smaltované nádobí. V rámci tohoto hracího prvku byla umístěna ruční pumpa na vodu s omezenou kapacitou vody na hraní a kláda na sezení a několik velkých špalků sloužících k sezení nebo jako stolečky. Jako dopadová plocha byla použita částečně kůra a částečně oblázky.

Podle rozházených hracích kousků a smíchaného materiálu (písek, oblázky, kůra), bylo možné pravidelně usuzovat na časté využití tohoto koutku zahrady (přijímej zpětnou vazbu) :-)


Vrbový tunel

V dolní části zahrady byl navržen vrbový tunel kolem jednoho z altánů, tak aby sloužil jako clona a vytvořil také místo pro hru dětí, a také proto, že se jedná o nejníže položené místo a navíc s přepadem z nádrže na vodu. Realizací byl pověřen Jirka Rech (www.vrbicky.net) a jako povrch v tunelu a kolem byla domluvena štěpka z blízkého Výzkumného ústavu rostlinné výroby, které se specializuje na rychle rostoucí dřeviny (používej lokální a obnovitelné zdroje). Tam jsme dojeli několikrát na otočku s osobním vozem a vozíkem.


Altány a výsadby kolem nich

1 - víno a hlošina okoličnatá - obojí dobře reaguje na řez

2 - popínavé růže vedené po jednoduché treláži

3 - růže svraskalá a ostružiny - nejdále od budovy a u plotu

4 - vrbový tunel

5 - velký altán - z jižní strany růže, ze severní strany rybízy a josta


Střecha velkého altánu je částečně extenzivní suchá a byla realizována ve službě odbornou firmou.Použití postupu permakulturního designu je nejlépe viditelný z časové osy celého projektu. 

Jednotlivé kroky procesu pk designu jsou vyznačeny v textu níže.


použité permakulturní principy - jsou v celém textu označeny boldem.

POZOROVÁNÍ - dostatečný průzkum místní situace a pracovního týmu, test půdy

ANALÝZA - průzkum zdrojů zeminy a rostlin, potřeby chodu restaurace.

DESIGN - dostatečný čas způsobený čekáním na stavební povolení nám umožnil vyladit detaily.

REALIZACE - kromě profesionálních firem (kameníci, stavební firma) jsme mohli pozvat k osazovacím pracem svoje přátele, kteří jsou seznámeni se zásadami zahradničení bez chemie a dokonce i permakultury, nebyli tedy překvapeni použitím posekané trávy, absence plachty, atp.

CHOD - restaurace používá to, co v zahradě vyroste.

ÚDRŽBA - původně byla navržena tak, aby při sklizni bylo možno se pohodlně pohybovat v záhonech - nášlapné kameny.

časová osa projektu


2012 (přípravná fáze plánování, analýza, design)

2013 (design a realizace - zahradníci čekají, až stavebníci opustí plochu s těžkou technikou, úpravy návrhu za pochodu vzniklé ze situace)


2014 (chod, údržba v rámci sklizně)

2015 (chod, údržba, změny)

spolupráce s odborníky - kamarádské intermezzo

Na dětském koutku jsme spolupracovali s Ing. Magdalenou Smetanovou, kterou znám od doby, kdy byl v Praze David Holmgren, a která je dnes činná v atelieru www.in-site.cz a Město přátelstké dětem. Letos spolu také učíme kurz PDC, už podruhé.

Stavební dozor nám nakonec dělal David Kuchta, který je dnes nadšeným vermikomstérem z www.Florium.cz

Osvětlení s námi vybíral Marek Pietraszek z www.elektro-light.cz , se kterým jsme se potkali na Zahradě dobra na Vlčí Hoře a společně sázeli jedlé keře u něj na zahradě ve Starých Křečanech.

Vyvýšené záhony jsme nechali vyrobit v dílne KOKOZA.

Na výsadbách se podílelo několik skvělých kamarádů a kamarádek, mezi nimi nejvíc skromná Dáša Markupová.

A největší parťačkou všech dob mi v tomto projektu byla Adéla Kubíčková, se kterou jsme kdysi bránili domy v Libkovicích (když hrozilo jejich zbourání kvůli uhlí), a která založila projekt bio.cz, dnes se věnuje své dceři s postižením a krom jiného má také www.divokekvety.cz/trava . Díky jejímu nadšení jsme měli ten nejlepší možný kompost na světě.

Dodavatelé rostlin mají velkou zásluhu na kvalitě porostu. Z našich zásob a ze svého osiva napěstovali v biokvalitě: Alena Krejčí z (dnes) Herbarium Šejby, Statek na Soutoku a Zuzanka Čermáková, tehdy z Radonic nad Ohří.


Zahradu můžete navštívit a udělat si vlastní názor na vývoj vegetace. Babiččina zahrada

Přílohy:

obrazová příloha v prezentaci

seznam rostlin pro kuchyň

BABIČČINA ZAHRADA PRŮHONICE - male rozliseni.pdf

zpátky na seznam DPD porfolio

Diplom aplikovaného permakulturního designu (DAPD) uděluje Akademie permakultury (APK) jako pověřená pracovní skupina národní permakulturní organizace Permakultura (CS) - ta získala toto pověření od zástupců britské Permaculture Association v době svého vzniku (1991). DAPD je totéž jako dříve udělovaný DPD. Jedná se o nevyšší stupeň vzdělání v oboru permakulturního designu, uznávaného celosvětově. Tohle je moje osobní cesta k němu, doporučuji číst postupně jako kapitoly v knize :-), s pokorou k osobní transformaci, která se vine životem každého z nás. Veškeré informace a fotografie nelze sdílet bez písemného souhlasu autorky, tj mého.