04 - ZAHRADA DOBRA - bylinková a jedlá lesní zahrada na Vlčí Hoře

04 - ZAHRADA DOBRA - bylinková a lesní zahrada na Vlčí Hoře (pozemkový a sociální)

Bylinková zahrada Nobilis Tilia měla několik let název ZAHRADA DOBRA

příběh

Aktivně jsem se podílela na založení zahrady společnosti Nobilis Tilia na Vlčí Hoře v letech 2010- 2013 - od posouzení vstupů a zdrojů (lidských i materiálních), nastavení etiky (pravidel) při založení a údržbě zahrady, její podoby a osazovacího plánu, až po vzdělávací program, který souvisí s průběhem roku, příležitostné vedení bylinkové čajovny, založení webové stránky a místní semínkovny.

Moje první setkání se zástupci společnosti Nobilis Tilia bylo v roce 2009 v rámci kurzu o Ájurvédě, kam přijel majitel firmy a dvě zástupkyně s kufříkem plným lahviček s esenciálními oleji. Jako osoba s vodním znamením (ryby) a zemitou konstitucí (Pitta - Kapha), mám dost vyvinutý čich, a tak mne ten kufr okamžitě zaujal :-) Vyrobili jsme si osobní parfém a já si intuitivně vybrala bez čtení popisků vůně yzopu a řebříčku, tedy byliny, které mám doma na louce.

V následujícím roce jsem se při prohlídce pozemku kolem firmy NT dozvěděla, že by rádi měli bylinkovou ukázkovou zahradu, ale že “na to nemají člověka ani peníze”. V té době byla zahrádka ve formě několika záhonů s asi 15 trsy bylin s popiskami. Nabídla jsem se, že to alespoň vypleju a namulčuji, aby rostliny nevysychaly, protože byly na plném slunci ve velmi chudé půdě a bez zálivky. Ten rok jsem tam byla jako dobrovolník i v rámci Svatojánských slavností, kde jsem měla na starosti stánek se sazenicemi bylinek. Na slavnostech projde areálem kolem 1000 lidí , a tak se mi hodily zkušenosti z organizování Ecotopie pro 400-600 lidí.

Náhoda tomu chtěla, že v příštím roce se podařilo získat grant na koordinátora zahrady (to jako já) a dobrovolnických víkendů, které se tam konaly, a projekt dostal název ZAHRADA DOBRA. Žádost jsme na MŽP psali spolu. (Ten rok byl vyhlášen UN “světovým rokem dobrovolnictví” a název se také odkazoval na obchod KNIHY DOBRA, který byl v Praze tehdy jediným místem, kde bylo možné sehnat literaturu o alternativní medicíně, biodynamickém zemědělství, minerály a další “ezo” vybavení).

Náplní programu ZAHRADA DOBRA bylo několik praktických dobrovolných víkendů se sezónními pracemi v zahradě (jaro = sadba a záhony, léto = sklizeň, a zpracování bylin, podzim = osivo a založení záhonů, zima = tvořivé dílny). Součástí projektu bylo i vytvoření webu s inspirativními odkazy na permakulturní pěstování, pravidelný měsíční blog, informační brožura, seznam pěstovaných bylin a jejich účinků pro návštěvníky, kteří mohli kdykoliv do zahrady vejít. Zahrada není oplocena.

zadání projektu


Zahrada se nachází v obci Vlčí Hora, která je částí města Krásná Lípa, v Děčínském kraji, na okraji NP České Švýcarsko, 470 m.n.m.

Rozloha řešené plochy je 2500 m2 včetně trávníku a cestiček, je na rovině. Hlavním zdrojem informací byl jeden z majitelů firmy a velký fanda biodynamického zahradničení, čínské medicíny a samozřejmě aromaterapie. Provozovatelem zahrady je Občanské sdružení Nobilis Tilia (dnes Vlčihorská zahrada, z.s.), ve kterém je několik aktivních členů a zejména členek s malými dětmi, kteří na zahradě chtějí trávit volné chvíle, vybudovat i místo pro občasné oslavy a rituály.

Součástí zahrady je také kořenová čistička odpadních vod pro vodu z budovy firmy, její porost je zapojený. Sousedí také rybník o ploše 1500 m2.

Požadovaný stav dle vyjádření majitelů - veřejná naučná bylinková odpočinková zahrada pro kurzy aromaterapie, bylinkářství, alopatie, permakultury, Svatojánské slavnosti a jiné události, pěstování bylin pro vznikající bylinkovou čajovnu, pěstování léčivých rostlin na prodej během Svatojánských slavností (1 x ročně v polovině června). Cílem bylo založit bylinkové záhony s keři a stromy, které budou nenáročné na údržbu, budou částečně původní a divoké, ale jindy také používané v čínské medicíně nebo ayurvédě a v aromaterapii, a vždy obstojí v místním podnebí.

Dvě plochy, tzv. ZÁHONY o velikosti 1000m2 resp 500m2 byly již v předchozím roce zorány a vylepšeny kravským odleželým hnojem, vyskytující se plevel byl řešen herbicidem. Domluvili jsme se, že to bylo naposledy ! a od té doby byl pozemek řešený be použití chemie, také ovšem bez bio-certifikace.


PROCES PERMAKULTURNÍHO DESIGNU

POZOROVÁNÍ

Po několika rozhovorech s majitelem a členy občanského sdružení jsem pozorovala pohyb zaměstnanců ve firmě a chtěla zjistit jejich zájem, jako nejbližších uživatelů zahrady.

Do místnosti s největším pohybem lidí (tam, kde si všichni vařili kafe a čekali na rychlovarku, až dovaří vodu) jsem na dveře umístila volný arch papíru s otázkami:

Chystáme se vybudovat za firmou bylinkovou zahradu, věnujte nám chvíli svého času a napište nám:
(začleňuj, važ si okrajových systémů)

Nejprve se nedělo nic, pak nějaké vtípky, a nakonec i pár podnětných informací. Jasné bylo, že zaměstnanci nebudou hlavními uživateli zahrady - vnímali to místo jako součást pracovního prostoru, a že by tam snad vyjímečně trávili volný čas u ohně nebo na lavičce se svými občasnými návštěvníky. Hlavními uživateli tak bude široká veřejnost, ať už žo budou turisté mířící na rozhlednu, zájemci o aromatické byliny a pěstování, zákazníci firmy. Tou dobou nebyla ve firmě ještě zřízena prodejna a jednalo se o tom, dnes ( 10 let poté) je zahrada hlavní součástí Návštěvnického centra s velkou prodejnou produktů v nově zrekonstruované budově firmy.


ANALÝZA

Další sběr informací tedy probíhal dále s nadšeným majitelem a členy/členkami občanského sdružení, pozorování okolních zahrad a místních pěstitelských možností, základní testy půdy. Místo se nachází v podhůří Lužických hor, půda je jílovitá a mírně kyselá, v okolí dozrávají z ovocných druhů pouze myrobalány a jablka - ne každý rok, občas v sousedství najdeme třešeň a ořešák - ty však většinu let sejme jarní mrazík a tedy neplodí. Jasně se ukázalo, že z ovocných druhů tady budo mít zejména šanci keře a některé peckoviny.

NÁVRH

Během zimy vznikl návrh rozdělení záhonů a jejich osazení. První verzi plánu jsem ovšem v originální verzi nechala majiteli, a ta se po zimě nenašla. Tohle bylo velmi hodnotné poučení. Plochu jsem navrhla se stálými cestičkami a nášlapnými kameny, aby se zamezilo sešlapávání již tak těžké půdy. Jednotlivé záhony o rozloze 2 x 2 až 3 x 5m byly pak navrženy tak, že v nich byly byliny v tématických skupinách, v některých byl uprostřed strom nebo keř. Například podle orgánů, na které působí; podle oblasti, ze které pocházejí; podle příbuznosti anebo naopak doplňující se polykultury. (každý prvek plní více funkcí) Celá zahrada byla navržena také jako inspirativní pro běžné zahrádkáře, takže jsem zařadila i pěstování zeleniny v rámci bylinkových záhonů (mangold, česnek, mrkem, cukety a dýně, rajčata), a také využití planých rostlin v kuchyni (kopřiva, ptačinec, svízel, …).

Vzhledem k rozloze zahrady bylo navrženo, a zároveň rozhodnuto, že vybavením zahradníka bude pouze ruční nářadí (ruční plečka při založení záhonů, potom jen sázecí lopatky, motyčka, hrábě). Sekačkou se bude pouze udržovat travní pobytová plocha a cestičky a posekaná tráva bude sloužit k mulčování pěstební plochy nebo se zkompostuje. Cestičky byly navrženy v šíři záběru sekačky x 2, což je zároveň dostatečné pro skupiny návštěvníků, které se někdy kolem záhonů vyskytují při komentovaných prohlídkách.

Plocha KČOV, kde je na ¾ plochy chrastice rákosovitá, bude sekána kosou 2x ročně. První seč (před vykvetením chrastice) byla po zaschnutí hmota použita jako mulč, druhá seč (konec září) byla ponechána jako pokryv KČOV. Okrasná část porostu, kde je blatouch bahenní, kyprej vrbice, puškvorec obecný v byla ponechána bez posekání po celý rok.


ZÓNOVÁNÍ POZEMKU

Všechny plochy ukázkové zahrady se nacházejí ve vzdálenosti 50 -80 m od vchodu a jejich rozvržení tak bylo přizpůsobeno přístupovým cestám na pozemek, které byly dvě - jedna hlavní pro veřejnosti, druhá vedlejší pro zahradníky. Tam bylo umístěno zázemí pro předpěstování rostlin a sklad nářadí. Zde bylo také nejblíže k jedné ze střech, kam bylo možné umístit IBC barel na sběr dešťové vody. Malý skleník na předpěstování sazenic byl již umístěn blízko stinného místa s kompostem, pro něj byla blízko voda na zalévání v rybníce.

Vzhledem k tomu, že byliny bylo plánované používat v bylinkové čajovně, navrhla jsem různé druhy máty a meduňku - nejčastěji používané a snadno rozeznatelné, ale pro laiky zaměnitelné - vysadit na venkovním kraji záhonů, aby je návštěvníci a dobrovolníci, které pro byliny pošleme, jednoduše našli a přinesli do čajovny. (relativní umístění, hledej malá a pomalá řešení)

Výsadby byla navržena bez závlahy, počítá se s dostatkem vody ze srážek, vzhledem k tomu, že jde o výsadbu trvalek, keřů a několika stromů, a veškerá plocha výsadeb je mulčována posekanou trávou ze sekačky.


REALIZACE

V prvním roce (2010) bylo potřeba zbavit se reziduí herbicidu, a tak jsem první rok pěstovala rychlerostoucí směs jednoletých - celou plochu záhonů osela plošně směsí jednoletých rostlin, aby se také vybudovala lepší struktura půdy. Směs obsahovala: proso, měsíček, hořčice setá, jednoleté obilí - pšenice a ječmen. (využití sukcese) Oseto bylo v květnu, v červnu během Svatojánských slavností byly plochy označeny tyčkami a provázkem, aby na ně lidé nešlapali. V srpnu byl porost vysoký přes 1m a s partou dobrovolníků z občanského sdružení jsme vytrhali nechtěné vytrvalé plevele - pryskyřník prudký, travní drny, pelyněk černobýl - a znovu doseli hořčici a pohanku. Vytrhané plevele jsme nechali oschnout na hromadách a následně zkompostovali.

Některé trsy aromatických bylin - pelyněk černobýl, řebříček obecný, lnice květel, kopřiva dvoudomá, vratič obecný - jsme ponechali na okrajích záhonů a zařadili je do následné výsadby. V zázemí zahradníka jsem mezitím vysela vlastní osivo ze sbírky od Gengel o.p.s a Arche-Noah a pěstovala sazenice trvalek do budoucí výsadby. Přezimovali jsme některé ve skleníku a některé založené i s květináči v zemi. Na ploše záhonů se průběžně plelo urputné vytrvalé plevele. Tento rok jsem na zahradě působila jako dobrovolník, tedy nárazově.

V druhém roce (2011) se podařilo získat dotaci na plný úvazek jednoho člověka - ZAHRADA DOBRA - dobrovolnictví na zahradě, takže jsem byla sama sobě koordinátorem. Na jaře jsem rozvrhla plochy záhonů a cestiček a celou plochu osela hořčicí, pohankou a měsíčkem pro zajištění budoucího mulče a pro budování struktury půdy. Protože výsadba bude hlavně bylinková, nehrozilo z brukovité horčice pro zeleninu únava půdy nebo přenos nádorovitosti košťálovin. Postupně se postupovalo podle výsadbového plánu - bylinky z vlastních semen (zásoba 10letého semenaření přišla se mnou :-), některé osivo jsme koupili v PlantaNaturalis a pro chybějící trvalky jsme jeli do Markvartic u Sobotky (Planta Naturalis) v půlce května - zejména pro levanduli úzkolistou, která je odolná v místním podnebí.

Keře a stromy jsme objednali z ovocné školky STARÉ ODRŮDY v Bojkovicích, se kterými mám dlouhodobě velmi dobré zkušenosti. www.stareodrudy.org


ÚDRŽBA

Jak bylo zmíněno výše, během roku je sekán travnatý porost kolem záhonů kvůli návštěvníkům zahrady, někdy 1x14 dnů, někdy 1x 20 dnů, tráva je používána jako mulč anebo kompostována. Průběžně se pleje a sklízí byliny, které se suší v budově na čajové směsi. V zahradě se konají komentované prohlídky, několik tématických kurzů - Asociace českých aromaterapeutů zde má pravidelné praktikum. Zahrada slouží i jako zdroj osiva pro místní semínkovnu, tomu je přizpůsobeno načasování sklizně.

Porost kořenové ČOV se kosí 2x ročně.

Rostliny použité v návrhu jsou na konci dokumentu.

video přednáška na youtube o tom, jak se zakládala zahrada, která byla připravená pro studenty kurzu PDC v roce 2020 (kdy nebylo možné se setkávat osobně a některé lekce byly pouze online) je k nalezení na youtube kanále Permakultura CS. Jak vznikala zahrada na Vlčí Hoře


použité pk principy

používej lokální a obnovitelné zdroje

Naprostou většinu bylin jsme napěstovali ze semen na místě, tedy ušetřili jsme dopravu sazenic i finance. Nakoupené trvalky byly z PlantaNaturalis , místa vzdáleného 95 km, kde jsou byliny pěstované pouze venku a jsou tedy odolné a přizpůsobené místním podmínkám. Keře a stromy jsme objednali z ovocné školky STARÉ ODRŮDY v Bojkovicích, www.stareodrudy.org, se kterými máme přátelské vztahy a jen tu nejlepší zkušenost.

Lavičky nebo zábradlí v zahradě bylo vyrobeno řemeslníky z blízkého okolí.

dej přednost začleňování před oddělováním

Neustále jsem se snažila zapojit zaměstnance a zaměstnankyně firmy a lákat je do zahrady - vyptávala jsem se na jejich oblíbené rostliny, nabízela jim přebytky sazenic ze zahrady, věnovala jim ostříhanou levanduli, stejně jako seznam semínek, které jsme na zahradě vypěstovali. Tohle všechno mělo celkem úspěch.

Informační systém v zahradě - keramické cedulky, které vznikly v rámci projektových tvořivých dílen s klienty z domovů se speciální péčí. Účastníci nejdříve vyváleli keramické destičky, do kterých pak psali názvy rostlin v čj a latině.

nevytvářej odpad

samozřejmostí je kompostování všeho ze zahrady, zavedla jsem i kompostování zbytků z kuchyňky, což byla zejména kávová sedlina. Z plodů zahrady jsem jednu dobu vařila pomazánky a míchala saláty - ty jsem nabízela v rámci společných svačin zaměstnancům. Někteří si časem objednávali veganský společný oběd. Díky tomu se snížila i spotřeba jednorázových obalů na obědy, které si někteří lidé do firmy objednávali.

diverzita

V zahradě se vyskytuje přes 120 druhů rostlin - byliny, keře a stromy - a jejich seznam je jako HERBÁŘ k zapůjčení návštěvníkům a mohou si zahradu sami prohlédnout. Komentované prohlídky se konají v rámci Svatojánských slavností nebo na vyžádání a objednání dodnes.

každý prvek plní více funkcí

Celá zahrada plní více funkcí, protože je nejen výuková a vzdělávací, je též odpočinková, slouží pro sběr bylin i osiva, v posledních letech je využívána i k výstavám, vernisážím a rodinným oslavám.


použitá pk etika

péče o Zemi

od začátku je pěstování v zahradě přísně bez chemie, někdy za použití biodynamických preparátů, přihlášení k certifikaci BIO bylo navrženo, ale dosud nerealizováno. Od roku 2019 je zahrada Ukázkovou přírodní zahradou.

péče o lidi

velkou část práce na zahradě bylo možné zajistit díky dobrovolné pomoci přátel kolem zahrady a vždy jsme jim zajistili dobré jídlo a místo na spaní, občas dostali od firmy malý voňavý dárek :-)

péče o budoucnost

založila jsem v místě semínkovou krabici, kam jsem pravidelně připravila semínka navíc pro návštěvníky čajovny, tato tradice se dosud udržela.

Vznikla informační brožura o tom, co je permakultura, co je dobrovolnictví a že lze pěstovat jídlo bez chemie. Té se z projektu vytisklo několik set kusů a z jejích textů se částečně vychází i v současné době.


silné a slabé stránky projektu

Silnou stránkou projektu je bezesporu jeho umístění v NP České Švýcarsko, což je lákavá lokalita, na turistické trase na rozhlednu Vlčí Hora, a navíc přímo u firmy, která se zabývá výrobou aromaterapeutické kosmetiky. Byliny pěstované na zahradě se sice nevyužívají ve výrobě, ale jejich nať je sušená a podávaná v čajovně. Zahrada slouží jako vzdělávací místo pro návštěvníky obchodu a čajovny/kavárny i pro účastníky kurzů. Esenciální oleje jsou hlavní léčebnou součástí aromaterapeutické kosmetiky, a tak si lidé mohou prohlédnout a osahat naživo rostliny, z jejichž příbuzných jsou EO vyráběny (v příznivějších /teplejších částech světa).

Od začátku projektu bylo skvělé mít volnost v návrhu a realizaci, na sušení bylin i osiva se vždycky nějaké místo našlo. Také v rámci dobrovolnických setkání bylo možné používat kuchyňku a zázemí ve firmě. Blízká kaple sloužila jako kulturní prostor pro několik koncertů, takže jsme ji mohl využít ke koncertům a potom pozvat lidi i do zahrady.

slabé stránky projektu

Zahrada není oplocená, takže pravidelné návštěvy srnek a zejména časem divočáků páchají škody na trávníku, do záhonů naštěstí moc nezasahují.

Zpočátku bylo znát nepochopení od některých zaměstnanců firmy, když zahrada nevypadala tak, jak je obvyklé. Záhony zamlučované posekanou trávou, (a jednou dokonce trávou od sousedů), pak všem začaly dávat smysl, jak se každým rokem projevovaly velmi suché léto a nedostatek vody. Způsob údržby zahrady se proměnil v době, kdy jsem správu předala lidem, kteří jsou zaměstnanci a bydlí daleko, anebo mají svoji vlastní zahradu. Tím se trochu vytratila domácká atmosféra zahrady. Vyplývá z toho, že každá zahrada potřebuje svého vlastního skřítka nebo trpaslíka, který by ji udržoval.

Přílohy:

obrazová příloha - slouží videopřednáška Jak vznikala zahrada na Vlčí Hoře

seznam bylin a jejich využití - viz herbář v příloze

HERBAR - uvodni info o zahrade

seznam osiva ze zahrady - viz příloha

brožura A6 o projektu

článek z časopisu Vlasta 52/2012

ezin 51 a ezin 45 - časopis NT s částí info ze zahrady (vycházel každý měsíc, přidávám jen pro inspiraci 2 čísla)

ZAHRADA DOBRA brožura A.pdf
HERBAR - uvod o zahrade.pdf
ezin45.pdf

osazovací plán ZAHRÁDKA U DOMU

osazovací plán 1. rok MALÝ ZÁHON

osazovací plán 2. rok MALÝ ZÁHON


osazovací plán  3. rok MALÝ ZÁHON


POUKAZ NA KURZ V ZAHRADĚ

PLÁN VYSADBY 2010

PLÁN VÝSADBY STROMŮ 2010

PLÁN VÝSADBY - VELKÝ ZÁHON

OSAZOVACÍ PLÁN - VELKÝ ZÁHON 2011

POZVÁNKA NA KURZY V ČAJOVNĚ 2011

POZVÁNKA NA KONCERT V KAPLI A ČAJOVNĚ

ZAHRADA DOBRA článek Vlasta 2012.pdf

zpátky na seznam DPD porfolio


Diplom aplikovaného permakulturního designu (DAPD) uděluje Akademie permakultury (APK) jako pověřená pracovní skupina národní permakulturní organizace Permakultura (CS) - ta získala toto pověření od zástupců britské Permaculture Association v době svého vzniku (1991). DAPD je totéž jako dříve udělovaný DPD. Jedná se o nevyšší stupeň vzdělání v oboru permakulturního designu, uznávaného celosvětově. Tohle je moje osobní cesta k němu, doporučuji číst postupně jako kapitoly v knize :-), s pokorou k osobní transformaci, která se vine životem každého z nás. Veškeré informace a fotografie nelze sdílet bez písemného souhlasu autorky, tj mého.