06 - Forest garden Merboltice –  jedlá lesní zahrada 


postup zakládání lesní zahrady byl také prezentován v rámci Permakulturní konference PŮDA v roce 2022  - v příspěvku JAK NA ZÁHONY. 

záznam je tady: https://youtu.be/Xr1yr-GJr1g

06 - FOREST GARDEN MERBOLTICE - JEDLÁ LESNÍ ZAHRADA
06 - FOREST GARDEN MERBOLTICE-male rozliseni.pdf

zpátky na seznam DPD porfolio

Diplom aplikovaného permakulturního designu (DAPD) uděluje Akademie permakultury (APK) jako pověřená pracovní skupina národní permakulturní organizace Permakultura (CS) - ta získala toto pověření od zástupců britské Permaculture Association v době svého vzniku (1991). DAPD je totéž jako dříve udělovaný DPD. Jedná se o nevyšší stupeň vzdělání v oboru permakulturního designu, uznávaného celosvětově. Tohle je moje osobní cesta k němu, doporučuji číst postupně jako kapitoly v knize :-), s pokorou k osobní transformaci, která se vine životem každého z nás. Veškeré informace a fotografie nelze sdílet bez písemného souhlasu autorky, tj mého.